Учебная деятельность

І№

ФИО

Наименование

Кол-во

Тираж всего/библ

Язык

Сроки издания

1

Н.В.Акатьев

Н.Х.Аймурзина

Сборник задач по неорганической химии для студентов с английским языком обучения

-

5 п.л.

Англ.

апрель

2

Мендалиева Д.К. Талапова Р.Т.

Элементтер химиясы (бейорганикалық химия пәнінен оқу құралы)

400-450б.

Оқу құралы

қазақша

Январь 2017

3

Череватова Н.К.

Органическая химия

I-V части

40п.л

Учебное пособие

орысша

Март 2017

4

Череватова Н.К.

Органическая химия V-VIII части

55 п.л

Учебное пособие

орысша

Март 2017

5

Мендыгалиева А.Е.

Мұнай мен газ химиясы

50-70 п.л.

Оқу құралы

қазақша

Март 2017

6

Мендалиева Д.К.,

Кубашева Р.Н.,

Сейфуллина Б.С.

Бейорганикалық химиядан зертханалық және өзіндік жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау

120-150б.

Оқу құралы

қазақша

орысша

Сентябрь 2017

7

Аймурзина Н.Х.

Исполова А.Ж.

Analitical chemistry.

Laboratory practice

120-150 б

Учебное пособие.

англ.

ноябрь 2017

8

Мендалиева Д.К.,

Талапова Р., Мухамбетжанова Ж.

«Химия Жоғарғы сынып оқушыларына және ЖОО-на түсуші талапкерлерге»

254 стр

Учебное пособие

казахский

Январь 2018

9

Мендыгалиева А.Е.

«Көмірсутекті шикізатты өндеу технологиясы»

135 стр

Учебное пособие

казахский

Январь 2018

10

Гумаров М.Х.

«Органикалық химия практикумы» «Алифатты қосылыстардың химиясы»

-

Учебное пособие

казахский

Февраль 2018

В печати

11

Мендалиева Д.К., Кумарова Н., Курмашева Н.Н.

«Аналитикалық химия пәнінен зертханалық жұмыстар практикумы»

212 стр

Учебное пособие

казахский

Март

2018

12

Сейфуллина Б.С.

«Analytical chemistry»

211 стр

Учебное пособие

английский

Февраль 2018

13

Сейфуллина Б.С.

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» дя химических специальностей»

136 стр

Учебное пособие

английский

Февраль 2018

14

Шамилова А.Ж.,

Абдырахман А.К.

«Organic chemistry.

Course of lecture»

-

Учебное пособие

английский

Март

2018

В печати

15

Нурмукашева А.Д.

Мухамбеткалиева А.Н.

Көмірсутекті шикізаттарды өңдеу технологиясы

 

оқу құралы

қазақ

желтоқсан

16

Мендалиева Д.К.

Курмашева Н.Н.

Қоынспай Р.Қ.

Аналитикалық химия

Жалпы теориялық негіздері (1-бөлім) 250бет

Аналитикалық химия

Сандық талдау (2- бөлім)160бет

15,6

10

оқу құралы

қазақ

сәуір

қараша

17

Мендалиева Д.К., Кумарова Н., Курмашева Н.Н.

Физикалық химия пәнінен оқу құралы (5В011200 мамандығына)

160 бет

10

оқу құралы

қазақ

желтоқсан

18

Нурмукашева А.Д.

Кусаинова Б.Н.

Мукамбеткалиева А.Н

Үштілді білім алушыларға «Жоғары молекулалық химиясы» пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау.

12,5

оқу құралы

қазақ

сәуір

19

Ержанова Н.С.

Шамилова А.Ж.

Chemistry of elements 200 бет

12,5

оқу құралы

ағылшын

қыркүйек

 

№№

Автор

Название

Год, объем, страница

11

Мендалиева Д.К.,

Талапова Р.Т., Мухамбетжанова Ж.Қ.

Химия (мектеп оқушыларына және ЖОО-ға түсуші талапкерлерге арналған оқу-құралы)

ЗКГУ им.М.Утемисова. Уральск, 2018г. с.276.

22

Мендалиева Д.К.,

Курмашева Н.Н.,

Құмарова Н.Ж.

«Аналитикалық химия пәнінен зертханалық жұмыстар практикумы»(ғылыми туынды)

ЗКГУ им.М.Утемисова. Уральск, 2018г. с.212

3

Мендалиева Д.К.,

Талапова Р.Т.,

Ғайса А.Қ.

«Органикалық химия» (мектеп оқушыларына және ЖОО-ға түсуші талапкерлерге арналған оқу-құралы)

ЗКГУ им.М.Утемисова. Уральск, 2018г. с.250.

4

Мендалиева Д.К.,

Курмашева Н.Н.,

Қоныспай Р.Қ.

«Аналитикалық химия» жалпы теориялық негіздері I бөлім

ЗКГУ им.М.Утемисова. Уральск, 2019г. с.206


Печать