6В01515 - Химия

6В01515 "Химия" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • білім беру;
 • эксперименттік-зерттеу;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • оқу-тәрбие;
 • оқу-технологиялық.

Химия білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары:

 • педагогикалық;
 • тәрбие;
 • зерттеу;
 • ұйымдастыру-технологиялық болып табылады.

"Химия" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері:

 • орта негізгі және бейіндік мектеп, мамандандырылған мектеп, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары болып табылады.

Бейіндік пәндері – химия + биология


Басып шығару