6В01507 - Химия

6В01507 Химия

 

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Заманауи педагогикалық технологиялар мен химия ғылымының жетістіктерін меңгерген, көшбасшылық қасиеттері бар, студенттердің жеке қызығушылықтары мен ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жүзеге асыруға қабілетті бакалаврларды дайындау

Біліктілік пен лауазымдар тізбесі – Түлекке «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Білім беру бакалаврлары Педагог қызметкерлер және оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес лауазымдарға ие бола алады (31.10.2018 жылғы өзгертулер мен толықтырулармен)

Кәсіби қызметтің пәні:

химия оқу процесінде, ғылым мен өндірісте, жалпы орта білім беру, кәсіптік білім беру, орта арнаулы білім беретін оқу орындары мен ұйымдарындағы, мектептен тыс мекемелер мен қосымша білім мен тәрбие беру ұйымдарындағы оқу үдерісі.

Кәсіби қызмет түрлері:

6В015 «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалаврлары кәсіптік қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

1) тәрбиелік;

2) эксперименттік зерттеулер;

3) ұйымдастырушылық-басқарушылық;

4) әлеуметтік-педагогикалық;

5) оқу-тәрбие;

6) оқу-технологиялық.

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері

оқу қызметі саласында:

- білім алушыларды оқыту және дамыту, оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызмет нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау;

- мектептерде, техникалық және кәсіптік оқу орындарында сабақтар өткізу;

- белгілі бір жағдайда әдістемелік білім мен қолданбалы дағдыларды жүзеге асыру.

оқу қызметі саласында:

- тәрбие жұмысын педагогикалық процестің заңдылықтарына, заңдылықтарға, принциптеріне, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес жүзеге асыру;

- сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау;

- нақты оқу міндеттерін шешу;

 - орыс тілі мен әдебиетінен сыныптан тыс жұмыстарда мектеп оқушыларын тәрбиелеу мен оқытудың әртүрлі нысандары мен әдістерін таңдау және пайдалану;

- оқушылар ұжымымен, осы сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдермен, ата-аналармен қарым-қатынас орнату.

оқу-технологиялық қызмет саласында:

- оқу үрдісінде инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану;

- ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, гуманитарлық ақпаратты іздеу және өңдеу процесін ұйымдастыруға қатысу.

әлеуметтік-педагогикалық қызмет саласында:

- студенттердің толыққанды өмір сүруіне, білім алуына және дамуына қолайлы жағдайлар жасау және педагогикалық қолдау көрсету.

эксперименттік-зерттеу қызметі саласында:

- ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқу;

- орыс тілі мен әдебиетін оқытудың озық педагогикалық тәжірибесін зерделеу және жалпылау;

- оқу-тәрбие процесіне олардың нәтижелерін енгізе отырып, педагогикалық эксперименттер жүргізу.

ұйымдастыру-басқару қызметі саласында:

- білім берудің әртүрлі деңгейлерінде химия курсының мазмұнын жоспарлау;

- оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру мен өткізу жолдарын анықтау.


Басып шығару