7М01516 Биология ағылшын тілінде

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Мультилингвалды ортада биология ғылымдарының қазіргі бағыттары мен биологияны ағылшын тілінде оқыту әдістемесі саласында терең теориялық және практикалық білімі бар магистрлерді дайындау.

Түлек «Биология» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалавры академиялық дәрежесін алады.


Басып шығару