6B05201 Экология

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математикасы және статистикасы

6В052 Қоршаған орта

 Бітіруші түлектер 6В051 «Экология» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесін алады.

Бітіруші түлектердің кәсіби қызметі:

– өндірістік;

–басқару;

– ғылыми-зерттеу және білім беру;

– мониторингтік экологиялық қызмет, қоршаған ортаның сапасын және адам денсаулығын бақылау салалары т.б.

Бейіндік пәндері – биология+география

Сфера профессиональной деятельности:

– производственная;

– управленческая;

– научно-исследовательская и образовательная сфера;

– экологическая служба мониторинга, контроль качества природной среды и здоровья человека и др.


Басып шығару