6B01516 Биология ағылшын тілінде

Түлек 6В015 «Биология» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалавры академиялық дәрежесін алады.

Ағылшын тілін білетін биолог мамандардың кәсіби қызметі:

– білім беру (педагогикалық);

– оқу-тәрбие;

– әлеуметтік-педагогикалық;

– ғылыми-зерттеу;

– ұйымдастыру-басқару;

Бейіндік пәндері – биология+химия+ ағылшын тілі


Басып шығару